Jeugdopleiding

AMV- blokfluitcursus

Speciaal voor kinderen van groep 4 organiseert Muziekvereniging Crescendo een gecombineerde AMV- en blokfluit cursus. Doel van deze cursus is de kinderen kennis te laten maken met muziek. Er is gebleken dat kinderen spelenderwijs de theorie beter in zich opnemen. Daarom worden deze lessen in spelvorm aangeboden. Bijvoorbeeld hinkelen op de notenbalk of componist en dirigent spelen. Er wordt gebruik gemaakt van slagwerk-, snaar- en blaas instrumenten waarvan de blokfluit het belangrijkst is. Verder wordt gebruik gemaakt van een werkboek, potlood en blokfluitboek. Al spelend leren de kinderen noten lezen, verschillende ritmes en het spelen in groepsverband. De muzikantjes krijgen les op basisscholen in Nieuwveen en Zevenhoven. Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de Crescendo Blazersklas.

De Blazersklas

Nog niet zo lang geleden is de blazersklas binnen onze vereniging in het leven geroepen. Dit nieuwe fenomeen heeft onze vereniging flink wat enthousiaste leerlingen opgeleverd. In de blazersklas leren de kinderen meteen op een fanfare instrument muziek spelen. Naast de wekelijkse individuele muziekles van 20 minuten is er een gezamenlijke muziekles voor deze beginnende leerlingen. Samen muziek maken is immers veel leuker dan alleen. Dankzij deze lesmethode leren kinderen spelenderwijs al vroeg hoe ze om moeten gaan met samenspel en kijken naar een dirigent.Vanuit de blazersklas kunnen leerlingen doorstromen naar het Jeugdorkest.