Club van 100

Crescendo’s Club van 100…..

Een nieuw initiatief binnen Muziekvereniging Crescendo Nieuwveen.

Op 1 januari 2015 is de club van 100 gestart met een plan om muziekvereniging Crescendo financiële steun te geven. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen, bedrijven, families en verenigingen met een groot hart voor Muziekvereniging Crescendo.

Al jaren proberen we als muziekvereniging het hoofd financieel boven water te houden. Subsidies worden minder en de kosten stijgen. Kosten voor de dirigenten en muziekdocenten, instrumentarium, bladmuziek, een paar voorbeelden van kosten die de afgelopen jaren duidelijk gestegen zijn.

Met Crescendo’s Club van 100 willen we onze muziekvereniging financieel gezond krijgen en houden. Wij hopen hiermee een lange traditie van concerten in Nieuwveen door te kunnen zetten. En dat u ons orkest blijft ontmoeten op de Sint Nicolaas intocht, Het Dorpsstraatfeest, de dodenherdenking op 4 mei en nog vele andere lokale activiteiten. Daarnaast steunt u de muzikale opleiding van de schoolgaande jeugd uit ons jeugdorkest. Verder willen wij op basisscholen in Nieuwveen en Zevenhoven les geven in muzikale vorming.

Wat houdt lid worden van de club van 100 precies in:

Eenmaal per jaar een gift van €100,- tot wederopzegging, niet meer en niet minder. Lid worden kan als bedrijf, als fan of bijvoorbeeld met meerdere personen (vriendengroep, instrumentensectie noem maar op).

U vult het bijgevoegde machtigingsformulier in en wij regelen de rest.

U krijgt hier natuurlijk ook wat voor terug:

– Jaarlijks een leuk bedankje van de club

– Gratis toegang tot het voorjaarsconcert, een avond waar de gehele club zich presenteert.

– Uw (bedrijfs) naam of logo op een groot bord.

– Uw (bedrijfs) naam of logo zal vertoond worden op een beamer presentatie tijdens het voorjaarsconcert.

Wat gaat de vereniging doen met deze inkomsten:

De gelden die verkregen worden via Crescendo’s Club van 100 zullen gebruikt worden voor de opbouw van de vereniging. Denk hierbij aan investeren in goede docenten voor de jeugd en vervanging van instrumentarium. De jeugd is al jaren ontzettend belangrijk voor de club, zij zijn tenslotte de toekomst van club en zonder instrumenten geen muziek.

Wij hopen van harte dat u onze mooie club met al haar talentvolle muzikanten, zeer goede jeugdopleiding en vrijwilligers wil steunen door lid te worden van Crescendo’s Club van 100.

 

Club van 100.

Club van 100 formulier.